Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Výberové konanie - Sociálny poradca
Email Tlač PDF

VÝBEROVÉ KONANIE - SOCIÁLNY PORADCA

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto:

sociálny poradca

miesto výkonu: Sociálne centrum Prešov, Pod Táborom 33/A, Prešov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE - SC“ najneskôr do 20.03.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Čo požadujeme:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor sociálna práca
• bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti)
• najmenej 1 rok prax v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou sociálne vylúčení občania
• schopnosť identifikovať príčiny vzniku, charakter a rozsah problémov v nepriaznivej sociálnej situácií fyzických osôb, rodiny a komunity. Vedieť poskytnúť konkrétnu odbornú pomoc
• rozhľad v sociálnych službách a v sociálnom systéme
• samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť
• znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet)

Čo ponúkame:
• zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii
• prácu na plný pracovný úväzok
• sociálny program
• duchovnú podporu
 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup