Gréckokatolícka charita Prešov

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Humanitárna pomoc pre Ukrajinu
Na Ukrajine od roku 2014 prebieha vojenský konflikt, ktorý výrazným spôsobom vplýva na životy mnohých obyvateľov vojnou zasiahnutých oblastí. Aj naša charita sa snaží pomáhať východným susedom. Pomoc realizujeme predovšetkým na základe spolupráce s otcom Petrom Krenickým. Misionár pôsobí v meste Melitopoľ v Záporožskej oblasti.


Ak chcete podporiť rodiny ohrozené vojnovým konfliktom na Ukrajine, je tu pre vás k dispozícii účet o. Petra Krenického, slovenského misionára.

IBAN - SK48 7500 0000 0040 0844 7067
SWIFT - CEKOSKBX

HUMANITÁRNA POMOC PRE UKRAJINU 2015

Drahí dobrodinci,

zasielame pozdravy z ukrajinskej misie Melitopol. Ako 18-ročný študent gymnázia som napísal jednu pieseň: „Až skončí sa môj snivých túžob čas, budem žiť! S tebou Pane, budem žiť každý deň pre ľudí.“
21. novembra sa naplnilo 23 rokov mojej kňazskej služby na Ukrajine. Som nesmierne vďačný dobrému Pánu Bohu za túto cestu a formáciu, ktorej sa mi dostalo. Myslím, že tajomstvo môjho zotrvania v službe spočíva v každodennej modlitbe, duchovných praktikách, čo ma neustále očisťuje a oslobodzuje od množstva negatívnych útokov, nepochopení.

Duchovné praktiky vedú k naberaniu duchovných síl, povznášajú ponad všetko negatívne, a vtedy som schopný vidieť trpiacich, núdznych a službou materiálnou i duchovnou prinášať lúče svetla, dobra a novej nádeje. Som veľmi vďačný i za Vás, za Vašu podporu, pomoc a modlitby. Nevediem presné štatistiky, ale len v Metropolskom a Sirohozskom rajóne sme na sviatok sv. Mikuláša rozdali viac ako 650 darčekov.

S vďakou otec Peter Krenický, misionár

Fotogaléria

 

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Banner
Banner
Pozrite si stránku v preklade 
      

Bl. Peter Pavol Gojdič

Banner
Zakladateľ GKCH Prešov a patrón mesačníka Cesta
"Boh je láska, milujme ho"
* 17.7.1888 + 17.7.1960

Autoriz. prístup