Aktuality

Čo máme nové?

Zúčastnili sme sa prešovského Veľtrhu sociálnych aktivít

pridal: charita | dátum: 20. mája 2019 | kategória: Mesačník Cesta

V sobotu 18. mája pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií v obchodom centre EPERIA Prešov Veľtrh sociálnych aktivít, na ktorom sa predstavila 20  pomáhajúcich mimovládnych organizácií a profesionálnych zariadení.  Program vyvrcholil od 15:00 do 16:00, kedy na pódiu vystúpili viacerí hostia. Medzi nimi nechýbal ani riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov.

 

Okolo nás žije mnoho dobrodincov, ktorí venujú svoj čas, energiu a prostriedky tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Spoločnosť ich pritom často nevidí alebo prehliada. Cieľom veľtrhu bolo osloviť verejnosť na Slovensku a urobiť ju vnímavejšou voči ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných alebo iných problémoch a sú odkázaní na pomoc druhých.

„Sociálnych služieb pribúda a väčšina z nich nezíva prázdnotou, práve naopak. Okrem materiálnej a finančnej chudoby čoraz častejšie vnímame chudobu vzťahov, ktoré akoby v tejto dobe ťažšie budujeme a udržiavame,“ spomenul vo svojom príhovore Peter Valiček, riaditeľ GKCH. Okrem prešovskej charity sa podujatia zúčastnili zástupcovia ďalších, zväčša prešovských organizácii.

Pracovníci a dobrovoľníci jednotlivých organizácií oboznámili návštevníkov so službami, ktoré ponúkajú. Ide o široké spektrum sociálnych, poradenských, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb. Účastníci podujatia sa dozvedeli napr. o domácej ošetrovateľskej starostlivosti (pre prepustených z hospitalizácie, dlhodobo chorých a zomierajúcich); o denných stacionároch pre seniorov, či zdravotne znevýhodnených; o možnostiach ubytovania pre ľudí bez domova a o pouličnom mesačníku Cesta; o pomoci týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi; o domove na polceste pre mladých; o rôznorodej práce s Rómami; o práci s deťmi z detských domovov; o starostlivosti o viacnásobne handicapované deti; o rôznych iniciatívach ako môžu mladí tráviť voľný čas; o klube alkoholikov hľadajúcich abstinenciu; o sklade solidarity; či o perspektíve rozvoja farských charít.

Od 15-tej do 16-tej vyvrcholil veľtrh programom, v ktorom moderátorka Veronika Slaninková privítala na pódiu viacero zaujímavých hostí, medziiným Fabiána Novotného, zástupca riaditeľa úradu PSK a riaditeľov diecéznych charít Pavla Vilčeka a Petra Valičeka. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Milana Majerského, predsedu PSK a Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov. Akciu podporilo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.