Aktuality

Čo máme nové?

Zúčastnili sme sa 1. medzinárodnej púte charít v maďarskom Sárospatak

pridal: charita | dátum: 12. októbra 2022 | kategória: Slovensko

Sobotu 8. októbra sme strávili v maďarskom meste Sárospatak, kde sa konala každoročná celonárodná púť charít. Stretnutie charitných zamestnancov však po prvýkrát malo aj medzinárodný charakter. Okrem toho, že sa konalo u našich južných susedov, zúčastnili sa ho aj zamestnanci charity z Maďarska a Ukrajiny. V Sárospataku, rodisku patrónky všetkých charitatívnych organizácií, sv. Alžbety Uhorskej, sme sa spojili v modlitbe a spoločných rozhovoroch.

Vyvrcholením programu bolo už tradičné oceňovanie charitných zamestnancov. Ocenenými zamestnancami za GKCH Prešov boli Anna Kuchtová, finančná ekonómka, účtovníčka a Helena Kaššayová, ekonómka práce a miezd, personalistka. Anka aj Helenka sú dlhoročnými zamestnankyňami našej charity. Riaditeľ GKCH Peter Valiček ocenil najmä ich príkladnú prácu, vernosť a vytrvalosť v službe aj napriek nepriaznivým okolnostiam. Ocenenie si osobne prevzal aj o. Matúš Nastišin, správca gréckokatolíckej farnosti Poprad. O. Nastišiovi sme chceli vyjadriť naše poďakovanie za vznik Farskej charity Poprad počas obdobia, kedy nás intenzívne ovplyvňoval covid. Hoc je táto farská charita spomedzi našich 14-tich farských charít najmladšou, pritom sú veľmi aktívni.

V predvečer púte sa uskutočnila prvá konferencia riaditeľov charít zo Slovenska a Maďarska, za účasti hostí z Ukrajiny a Belgicka. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie užšej spolupráce v rámci pomoci núdznym na Slovensku a v Maďarsku, ako aj zhodnotenie pomoci Ukrajincom. Účastníci konferencie hľadali riešenia, ako im pomáhať adresne a spolu tam, kde je to možné.

Ďakujeme za požehnaný čas a plnohodnotný program organizátorom púte Spišskej katolíckej charite a Slovenskej katolíckej charite.