Aktuality

Čo máme nové?

Zo života Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove

pridal: charita | dátum: 22. februára 2021 | kategória: Zoznam aktualít

Prostredníctvom krátkeho videa >>> Život na GTF PU v Prešove <<< spoznajte Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity, ktorá ponúka študijné programy vo všetkých 3 stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.) v dennej a externej forme.
Deň otvorených dverí GTF PU sa v tomto roku zrealizuje online formou 17. marca.
V duchu hesla „Vzdelanie a hodnoty“ je hlavným poslaním fakulty nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a formovať študentov k opravdivým hodnotám.

Pre viac informácií navštívte: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/

Foto: ilustračné Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove, archív TV7