Aktuality

Čo máme nové?

Zmapovali sme dobrotu počas Národného týždňa charity

pridal: charita | dátum: 20. júna 2018 | kategória: Dom sv. Anny

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) si v rámci Národného týždňa charity (10. – 16. júna) pripravila pestrý a bohatý program. Celoslovenskou iniciatívou Slovenskej katolíckej charity po prvýkrát priblížila široké spektrum charitatívno-sociálnych aktivít a ľudí, ktorí za nimi stoja. Každý deň inou formou Charita pozvala verejnosť do vzájomného dialógu o formách ako pomáhať ľuďom v núdzi.

 

Národný týždeň charity odštartovala GKCH v nedeľu, 10. júna archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Zamestnanci, klienti aj priatelia Charity duchovne zahájili začiatok programu spoločne s Mons. Jánom Babjakom SJ, prešovský arcibiskup a metropolita:

„Takú myšlienku som kedysi dávno počul, že na svete sú chorí, trpiaci, hendikepovaní a opustení preto, aby tí, ktorí sú majetní, sebestační a majú toho veľa sa s nimi mohli deliť. Aby mohli získavať dobré skutky, aby mohli byť spasení. To je úžasné, vzájomne si pomáhať, vzájomne si slúžiť. Tak Pán prejaví svoje milosrdenstvo na nás všetkých.“

Pondelok bol v meste Prešov venovaný téme „Na ulici“ a bol obohatený o viaceré sprievodné podujatia. Na obed odštartoval pouličný predaj mesačníka Cesta, počas ktorého si viaceré známe tváre vyskúšali byť predajcami časopisu. Jednou z nich bola aj Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov:

„Veľmi vítam a teším sa nielen spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov, ale aj že sa aktívne zapojila do Národného týždňa charity. Obdivujem, že sa naši distributéri Cesty rozhodli výťažok z predaja venovať 2 dámam, ktoré sú na vozíku. Je to krásny ľudský príklad. Tí, ktorí sami nemajú, podporia svojim pričinením iných.“

Spoločne s distributérmi časopis predával aj Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa úradu PSK a Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie, a tiež PaedDr.Vasil Kormaník, duchovný správca GKCH. Výťažok z predaja Cesty v hodnote 474 eur bude na základe spoločného rozhodnutia distributérov mesačníka Cesta venovaný 2 ženám. Natália M. a Erika G., bývalé klientky GKCH so zdravotným znevýhodnením si finančne pomôžu s nákladmi spojenými na ich bývanie v zariadení sociálnych služieb.

V pondelok súčasne v poobedňajších hodinách prebiehal interaktívny stánok na pešej zóne a dobrovoľnícka aktivita „Adoptuj si čistý priestor“. Prostredníctvom nej Charita chcela poukázať, že aj ľudia bez domova sú užitoční pre svoje okolie. V spolupráci s dobrovoľníkmi a zamestnancami vyčistili vybrané oblasti ulice Pod Táborom.

Program zakončili besedou „Život na ulici“. Na túto problematiku sa pozerali očami Tóna – človeka, ktorý časť svojho života strávil práve na ulici. Ďalej sa podelila o svoje skúsenosti Denisa Považanová, šéfredaktorka mesačníka Cesta. V besede zdôraznila aj to, že máme dobre zvážiť ako podporíme ľudí na ulici bez možného zneužitia. Hosťom bol aj otec Peter Gombita, ktorý porozprával o kilometroch v bežeckých topánkach: „Pán Boh nám dá silu behať. A ten beh môžeme premeniť na dar, kohosi osloviť. S darom zároveň prosba k Bohu o milosť. Láska, milosť a všetko sa v srdci človeka zmieša a to je ten hnací motor ísť ďalej.“ Hudobnou čerešničkou bola talentovaná speváčka Dominika Gurbaľová, ktorá práve dokončuje svoje ďalší album.

Utorková téma bola prepojená so Svetovým dňom boja proti detskej práci. So študentmi Spojenej školy Svidník sa z Domu sv. Faustíny – domov na polceste rozprávali o fenoméne obchodovanie s ľuďmi.  Aké ťažké chvíle prežívali niektoré z obetí, sme sa dozvedeli vďaka osobným svedectvám. Ďalší zaujímavý program pokračoval na pešej zóne v meste Svidník vo forme interaktívneho stánku spojeného s hudbou a tancom.

V Ľubovnianskej knižnici bola v stredu, 13. júna, pozornosť venovaná poetke Stanke Hudačkovej, ktorá si po rokoch splnila svoj tajný sen. Aj vďaka nám mohla slávnostne uviesť zbierku básní s názvom „Môj sen“. Peter Valiček, riaditeľ GKCH:

„Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou Stankinho životného príbehu. Naša Stanka má v sebe veľkú silu a chuť žiť, ktorá môže byť inšpiráciou pre všetkých z nás.“

Stanka verše napísala vo svojom voľnom čase. Inšpiráciou sú každodenné pocity, emócie a životné skúsenosti. V básniach možno cítiť radosť zo života a chuť bojovať aj napriek zdravotnému znevýhodneniu: „Dnešný deň je ako názov knihy Môj sen. Splnil sa mi sen, po ktorom som túžila a som na seba hrdá. Chcem inšpirovať ďalších hendikepovaných ľudí ako som ja, ktorí sú na vozíčku. Aby sa nevzdávali a bojovali za svoj život. Keď majú správnych ľudí okolo seba, tak sa dá všetko zvládnuť,“ povedala samotná autorka básní.

Vo štvrtok tému resocializácie a abstinencie GKCH zdôraznila odbornou besedou a diskusiou. Prostredníctvom štyroch pohľadov priblížili problematiku závislosti. Odborný pohľad a rady vniesli do diskusie PhDr. Vladimír Stanislav, námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora a PaedDr. Alexander Palaščák, terapeut Resocializačného strediska Domov nádeje. Z osobných skúsenosti so závislosťou sa podelil Andrej, klient Domova nádeje. Na závislosť z pohľadu matky mohli všetci hostia pozrieť cez osobnú výpoveď herečky Ľuby Blaškovičovej. Besedu príjemne sprevádzala hudobná skupina ANASTASIS, ktorá dokonale prepojila skladby s obsahom jednotlivých výpovedí.

Posledný pracovný deň v týždni „Naplno a dôstojne“ zamestnanci Charity realizovali v Humennom a v obci Sačurov. Práve naplno sa snažia zamestnanci GKCH pomáhať v službách Domu sv. Júdu Tadeáša – denný stacionár pre dospelých, Sociálnom centre Humenné a Sklade solidarity Humenné, aby ľudia žili dôstojne aj napriek svojej nepriaznivej sociálnej situácii, zdravotným znevýhodnením alebo ťažkej životnej skúške. Doobedných hodinách o svojej práci informovali verejnosť na Námestí slobody. Kultúrnym programom, kreatívnymi dielňami a ďalšími atrakciami spríjemňovali celý deň. Klienti si okúsili aj predaj mesačníka Cesta v uliciach.

V obci Sačurov bol program orientovaný pre seniorov a ich potreby. Svätou liturgiou otvorili program, ktorý pokračoval katechézou otca Jozefa Zorvana. Do tanca zaspievali speváčky z dedinského folklórneho súboru „Sačurovské nevesty“. Život starých mám prostredníctvom poviedok a memoárov priblížila miestna spisovateľka PhDr. Oľga Švedová.

Počas celého týždňa bola iniciatíva podporená modlitbou vo farnostiach gréckokatolíckej eparchie. Modlitebnú reťaz vytvorili počas jednotlivých dní aj v zariadeniach GKCH. Podpornou aktivitou bola aj Zbierka trvanlivých potravín pre klientov GKCH a ľudí v núdzi. Do zbierky sa zapojilo 7 základných a stredných škôl v meste Prešov a vyše 29 farností Prešovskej archieparchie. Spolu sa vyzbieralo viac ako 134 banánovch škatúľ, čo je odhadom 2 500 kg trvanlivých potravín, hygienických a čistiacich potrieb. Produkty boli venované do 6 zariadení GKCH, a tiež pre 54 rodín vo forme potravinových balíčkov.

Potrebu a nevyhnutnosť Charity v dnešnej spoločnosti zdôraznil aj Mon. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie:

„Bohu vďaka za Národný týždeň charity. Nedeľňajšou liturgiou s otcom arcibiskupom a metropolitom sme chceli symbolicky dať najavo, aká dôležitá je Charita a práca všetkých jej zamestnancov. Ak ešte dnes sú mnohí ľudia schopní vnímať Krista a cirkev, tak predovšetkým práve cez to, čo robí Charita. Tento národný týždeň charity môže veľmi prispieť nielen k zviditeľneniu samotnej charity ako inštitúcie, ale aj charity ako takej. Teda tej činnosti, s láskou, nezištne a pre dobro núdzneho človeka.“

Aj keď Národný týždeň charity 2018 dal za sebou už záverečnú bodku, postupne sa začíname pripravovať na nasledujúci rok. „Celotýždenné sprievodné aktivity prvého ročníka Národného týždňa charity splnili svoj zámer. Počas týždňa bola verejnosť pozvaná do dialógu o problémoch, ktoré našu spoločnosť trápia. Programom sa spojili zamestnanci, klienti, farnosti, samosprávy aj široká verejnosť a dokázali sme, že spoločnými silami môžeme pomáhať tam, kde je núdza. Pomáhať tým, ktorí si nevedia pomôcť sami,“ uzatvára Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov.