Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok prebiehala aj v Humennom a Starej Ľubovni

pridal: charita | dátum: 14. októbra 2020 | kategória: Dom sv. Anny

Obľúbená Zbierka školských pomôcok priniesla na začiatok školského roka potešenie z novej školskej tašky či peračníka aj deťom v Humennom a Starej Ľubovni. Prostredníctvom našich sociálnych centier v týchto mestách sme rozdali viac ako 1000 školských pomôcok.

 

Zbierku v Humennom podporilo aj mesto Humenné

V rámci Sociálneho centra v Humennom sme pomohli 30 sociálne slabším rodinám. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom – oddelenie SPO detí a sociálnej kurately sme darovali pomôcky 5 rodinám, ďalšie rodiny boli z našej evidencie. Podporili sme aj Komunitné centrum v osade Podskalka, ktoré následne prerozdelilo školské pomôcky 16 rodinám. Zbierku podporilo aj Mesto Humenné spolu s primátorom mesta Milošom Meričkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni sa vyzbieralo 400 školských pomôcok

Ďalším zo zberných miest GKCH počas zbierky bol aj Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, kde sa vyzbieralo a prerozdelilo cca 400 školských potrieb. Veľké „ĎAKUJEM“ patrí Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, papiernictvu APL plus a ostatným darcom, ktorí sa do zbierky zapojili.

 

 

 

 

 

 

 

 

Školskými taškami a ďalšími pomôckami sme obdarovali našich prijímateľov, školákov zo sociálne slabších rodín a detičky z detského domova v Starej Ľubovni.