Aktuality

Čo máme nové?

Zasadnutie Komisie pre charitatívnu činnosť Prešovskej archieparchie

pridal: charita | dátum: 23. januára 2022 | kategória: GKCH

Dňa 18. januára 2022 sa na Centre Gréckokatolíckej charity v Prešove uskutočnilo zasadnutie Komisie pre charitatívnu činnosť Prešovskej archieparchie. Hlavnou témou stretnutia bola „Synodalita a charita“.

Členovia komisie po spoločnej modlitbe zdieľali svoje postrehy na 7 otázok z prípravného dokumentu o Synode. Ocenili popri profesionálnych činnostiach GKCH rozvoj farských charít, v ktorých je veľký potenciál preventívnych aktivít vo farnostiach. Dobrovoľníci však potrebujú priebežnú duchovnú i odbornú formáciu. Zhodli sa na tom, že na začiatku je dôležitá modlitba, aby naše spoločné úsilie pod vedením Svätého Ducha vyústilo do konkrétnych skutkov Lásky, lebo „bez Neho nemôžeme nič urobiť.“ Potrebné je začať vo vlastných rodinách, aby „Synoda prišla do každej rodiny“, učiť sa počúvať a správne komunikovať. Taktiež pripravovaná Konferencia GKCH k 30. výročiu obnovenia činnosti v júni 2022 môže byť ďalším príspevkom k spoločnému kráčaniu v Duchu a Pravde.