Aktuality

Čo máme nové?

Vyjadrenie k príspevku na sociálnej sieti, ktorý znevažuje prácu GKCH

pridal: charita | dátum: 29. decembra 2021 | kategória: GKCH

Mrzí nás, akým spôsobom sa v posledných dňoch znevážila práca našich zamestnancov, ktorí pracujú s ľuďmi bez domova, a to jedným statusom na sociálnej sieti. Avšak aj takéto situácie musia prísť, aby sme sa mohli posúvať, zlepšovať, nadväzovať nové kontakty a spolupráce.

Gréckokatolícka charita Prešov pracuje s ľuďmi bez domova v pobytových a ambulantných službách na ulici Pod Táborom v Prešove od roku 1997. S touto cieľovou skupinou ako takou na charite pracujeme už od roku 1992, keď bola spustená vôbec prvá služba pre ľudí bez domova pod názvom „príjem núdznych“, t. č. Sociálne centrum. Za ten čas sme pomohli tisíckam ľudí, či už v pobytových službách, ale aj ambulantných. V ambulantných službách poskytujeme možnosť vykonania osobnej hygieny, vyprania, alebo výmeny šatstva, priestor na posedenie, motivačnú a záujmovú činnosť, obed a poradenstvo, ak má niekto záujem alebo potrebuje s niečím poradiť. V pobytových službách poskytujeme prenocovanie a celodenný pobyt v závislosti od druhu služby.

V čase tohtoročnej pandémie sme dali aj ľuďom využívajúcim pobytové služby iba na prenocovanie možnosť využívať celodenný pobyt. To z dôvodu, aby nemuseli byť von a tiež, aby sme obmedzili pohyb iba na nevyhnutné veci kvôli ochrane prijímateľov, ale aj pracovníkov.

Počas roka sme ubytovali 122 prijímateľov v Útulku Archa a 85 prijímateľov v Nocľahárni Effeta. K dnešnému dňu od začiatku roka 2021 sme vykonali alebo mali v karanténe 189 ľudí. Z toho bolo pozitívnych 47 prijímateľov, o ktorých sa starali kolegovia v útulku (V období od 25.10.2021 do 11.12.2021 sme len s týždennou prestávkou mali mimoriadnu situáciu, v rámci ktorej bolo súčasne až 33 prijímateľov našich služieb pozitívnych na COVID-19. Mimoriadnu situáciu sme zvládli vďaka obetavosti našich zamestnancov). Zvyšné karantény boli preventívne či už z dôvodu žiadosti o ubytovanie, alebo po návrate do zariadenia z nemocnice, alebo pobytu mimo zariadenia. O všetkých v izolácii sa bolo potrebné postarať v zvláštnom režime. V rámci Nízkoprahového denného centra Prešov naše služby len za prvý polrok 2021 využilo 336 prijímateľov.

„Každý má možnosť k nám prísť, ale máme svoje limity. Jednak, človek musí byť v prvom rade samostatný, mobilný a musí sa vedieť o seba postarať a musí vedieť fungovať v komunite. Nie každému to vyhovuje a preto sa stáva, že niekto sa rozhodne radšej ostať na ulici, kde sa cíti voľnejší a nemusí riešiť nejaké pravidlá.“

Pre fungovanie v zariadení, kde sa nachádza 100 ľudí je priam nevyhnutné mať nastavené isté pravidlá. Pokiaľ ich niekto odmieta, je to jeho slobodné rozhodnutie. Všetci máme slobodnú vôľu a svedomie, podľa ktorého sa riadime, samozrejme, každé takéto rozhodnutie má svoje následky. Nikomu nebudeme túto možnosť odopierať. „Každý má možnosť k nám prísť, ale máme svoje limity. Jednak, človek musí byť v prvom rade samostatný, mobilný a musí sa vedieť o seba postarať a musí vedieť fungovať v komunite. Nie každému to vyhovuje a preto sa stáva, že niekto sa rozhodne radšej ostať na ulici, kde sa cíti voľnejší a nemusí riešiť nejaké pravidlá,“ vysvetľuje Ľubomír Vozňak, vedúci pobytových a ambulantných sociálnych služieb Pod Táborom v Prešove.

Sociálnou sieťou sa začala šíriť aj dezinformácia, že v rámci pobytových sociálnych služieb neprijímame ľudí bez peňazí. Pravda je taká, že takmer každý, kto k nám prichádza, prichádza bez peňazí, niektorí aj bez dokladov. Ľudia, ktorí majú financie, zvyčajne neprichádzajú bývať do zariadenia pre ľudí bez domova.

Každoročne v čase najtuhších mrazov berieme na prenocovanie aj ľudí, ktorí u nás nie sú. To isté sa deje aj v tomto čase. Pokiaľ nám to situácia dovoľuje, vieme krízovo poskytnúť prenocovanie v útulku do 8 ľudí. Momentálne túto možnosť využíva 5 prijímateľov.

Každá pomoc ľuďom bez domova je vítaná a samozrejme potrebná, aby sa pomohlo aj ďalším, ktorí sú vonku, lebo je ich stále dosť. „Nie vždy nato stačíme, sme tiež iba ľudia. Túto službu však robíme radi. Je to pekná služba, ale zároveň náročná. Určite sa dá veľa vecí spraviť aj lepšie, ale robíme ju najlepšie ako vieme a nikdy sme ju nerobili s úmyslom niekomu uškodiť a nedaj Bože ublížiť. Áno, nie vždy to dopadne tak, ako si to my predstavujeme,“ dodáva Ľubomír Vozňak.

„Taktiež veríme, že všetci, ktorí pracujeme v sociálnych službách sa snažíme robiť pre prijímateľov to, čo je v našich silách a možnostiach. Sme toho názoru, že cesta spolupráce nevedie uvádzaním iných do zlého svetla. Spoločné dobro sa nedá budovať na očiernení tých druhých.“

„Ak by nám niekto vedel konkrétne pomôcť alebo má záujem sa dozvedieť viac o našej práci s ľuďmi bez domova, má u nás dvere otvorené. Taktiež veríme, že všetci, ktorí pracujeme v sociálnych službách sa snažíme robiť pre prijímateľov to, čo je v našich silách a možnostiach. Sme toho názoru, že cesta spolupráce nevedie uvádzaním iných do zlého svetla. Spoločné dobro sa nedá budovať na očiernení tých druhých,“ vyjadruje sa k danej situácii Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov