Aktuality

Čo máme nové?

Vydarený prvý karneval v Dome sv. Júdu Tadeáša

pridal: charita | dátum: 28. januára 2020 | kategória: Aktuality

S fašiangovým obdobím sa spájajú najmä rôzne zábavy, karnevaly a plesy. Karnevalová atmosféra v tomto roku po prvýkrát zavítala aj do Domu sv. Júdu Tadeáša v Humennom.

Poniektorí prijímatelia si svoje masky vyrobili doma so svojimi rodičmi. Boli sme prekvapení rôznorodosťou masiek a nápadov. Počas karnevalu sme usporiadali aj súťaže ako: rozpoznávanie chutí, najkrajšia maska, ktorú si zvolili prijímatelia anonymným hlasovaním. Zábava pokračovala spoločným spevom piesní a tancom. Keďže sme mali karneval prvýkrát v našom zariadení, no po nadšení a apeli našich prijímateľov sa stane naším každoročným zvykom!

                                                                                                             Prijímatelia a pracovníci Domu sv. Júdu Tadeáša DS v Humennom