Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – všeobecný účtovník

pridal: charita | dátum: 30. apríla 2020 | kategória: Pracovné ponuky

VYHLASUJEME VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU VŠEOBECNÉHO ÚČTOVNÍKA – 1 OSOBA

(miesto výkonu práce: Centrum GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov)

Čo požadujeme

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a ekonomickým zameraním,
 • prax v oblasti účtovníctva najmenej 3 roky,
 • bezúhonnosť – Výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce s počítačom (Word, Excel, internet),
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • prax v neziskovej oblasti – vítaná,
 • odporúčanie (referencie) s kontaktnou osobou – vítané.

Čo ponúkame

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na 8,0 hodinový pracovný úväzok,
 • základná mzda 812 €,
 • duchovnú podporu.

Prihlášku so žiadosťou, kontaktnými údajmi, motivačným listom, kópiou dosiahnutého vzdelania, profesijným životopisom a referenciami zasielajte e-mailom na: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – všeobecný účtovník“ najneskôr do 10.05.2020 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.