Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – psychológ, Dom sv. Anny

pridal: charita | dátum: 23. augusta 2022 | kategória: Dom sv. Anny

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu PSYCHOLÓG (1 osoba), miesto výkonu: Dom svätej Anny – služba včasnej intervencie, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa.

Čo požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, asertívnosť, kreativita
 • komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, Power Point, Outlook, databázy, internet…)
 • rozhľad v sociálnej oblasti
 • skúsenosť s deťmi so zdravotným znevýhodnením – vítaná
 • skúsenosť s deťmi s autizmom – vítaná
 • pripravenosť vzdelávať sa a skúšať nové postupy
 • vodičské oprávnenie skupiny B – nutné

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 15.09.2022 na plný úväzok, príp. na skrátený úväzok
 • mzda: 780 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH
 • práca na určitý čas, pracovná doba 07:00 – 15:30
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii
 • sociálny a duchovný program

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: domsvanny@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Dom sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsA“ najneskôr do 30.08.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude oznámený pozvaným uchádzačom.

 

Zdroj obr.: www.canva.com