Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – psychológ

pridal: charita | dátum: 23. januára 2022 | kategória: Dom sv. Faustíny

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Psychológ (1 osoba), miesto výkonu: Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny so sídlom ul. Pavlovičova 8, 089 01 Svidník

Čo nutne požadujeme

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa – odbor psychológia,
  • bezúhonnosť – odpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
  • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
  • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
  • prax – vítaná.

Čo ponúkame

  • zmysluplnú prácu so závislými ženami v kresťanskej organizácii,
  • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok, /po dohode – možnosť skráteného úväzku/,
  • základná mzda 850 € hrubá mzda + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku /+10 %, možnosť využiť príplatky v nepretržitej prevádzke/,
  • duchovnú podporu a sociálny program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsF“ najneskôr do 04.02.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Výberové konanie – Psychológ, DsF – CpDR

 

Zdroj ilustračnej foto: canva