Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – pracovník sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 15. decembra 2021 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu pracovník sociálnych služieb (1 osoba), miesto výkonu: Pobytové sociálne služby (Útulok, Nocľaháreň) so sídlom ul. Pod Táborom 33 v Prešove

Charakteristika pracovného miesta:

 • zamestnanec vykonáva priamu prácu s prijímateľom – ľuďmi bez domova, technické práce, opravy v zariadení a pomocné práce. Aktívne pomáha pri činnostiach prevádzky a práci s prijímateľmi.

Čo požadujeme:

 • úplne stredoškolské vzdelanie – nutné,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň – odbor sociálna práca – vítané,
 • technické zručnosti – nutné,
 • vodičské: minimálne skupina B – vítané,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti– vítané,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova – nutné,
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť – nutná,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet) – vítané.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 1.1.2022,
 • mzda: 762 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH, príplatky nočné, víkendy a sviatky,
 • práca na plný pracovný úväzok,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 27.12.2021 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.