Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – Pracovník centra pre deti a rodiny

pridal: charita | dátum: 23. januára 2022 | kategória: Dom sv. Faustíny

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Pracovník centra pre deti a rodiny (1 osoba), miesto výkonu: Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny so sídlom ul. Pavlovičova 8, 089 01 Svidník

Čo nutne požadujeme:

  • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • bezúhonnosť – odpis z registra trestov (vybavíme my v prípade úspešnosti),
  • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
  • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
  • prax v oblasti závislostí – vítaná.

Čo ponúkame:

  • zmysluplnú prácu so závislými ženami v kresťanskej organizácii,
  • prácu na 7,5 hodinový pracovný úväzok v nepretržitej prevádzke,
  • základná mzda 762 EUR /hrubá mzda/ + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku a príplatky za nepretržitú službu,
  • duchovnú podporu a sociálny program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsF“ najneskôr do 04.02.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Výberové konanie – Pracovník centra pre deti a rodiny, DsF – CpDR Svidník

 

Zdroj ilustračnej foto: canva