Aktuality

Čo máme nové?

Vianoce už zavítali medzi mladých so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

pridal: charita | dátum: 13. decembra 2018 | kategória: Dom sv. Anny

V utorok, 11. decembra, sa konalo predvianočné stretnutie deti a mladí so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni. V spolupráci so Špeciálnou základnou školou sv. Anny si pre rodičov a priateľov pripravili darček v podobe kultúrneho programu a stvárnení vianočných tradícii Od Lucie do Vianoc.

 

Na adventnom venci už horí 2. svieca, a to znamená, že čas najkrajších sviatkov v roku sa nezadržateľne blíži. Pri tejto príležitosti si deti a mladí so zdravotným znevýhodnením pripravili spoločné vianočné posedenie. Program dňa začali v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni, kde spoločnou liturgiou vyslovili slová vďaky a chvály za celý uplynulý rok. Na liturgii sa podieľali aj deti. Niektorí chlapci pomáhali miništrovaním a ostatní obohatili svätú liturgiu spevom.

Pre svojich rodičov si školáci a mladí pripravili kultúrny program, ktorý nacvičovali pod odborným vedením pracovníkov. V ňom ukázali ako napredujú školáci v abecede, a tiež si pripravili milý tanček.  „Teším sa, že dnes sme sa v tom predvianočnom zhone mohli zastaviť. Nielen fyzicky, ale aj v hlave a v srdci zastaviť tok myšlienok a túžob a vychutnať si spoločný čas,“ povedal Ján Rusiňák, riaditeľ Špeciálnej školy sv. Anny. Talent, napredovanie a dni prípravy vyvrcholili u mladých z Domu sv. Anny divadelným prevedením vianočných tradícii na Ondreja, Luciu i Štedrý deň. „Každoročnou pomyselnou bodkou pre naše deti, rodičov aj zamestnancov je predvianočné posedenie, na ktoré sa deti a mladí dlhé týždne pripravujú a tešia. Na ňom spoločne bilancujeme napredovanie mladých, poďakujeme za dôveru a tešíme sa zo spoločnej prítomnosti,“ priblížila Monika Markovičová, vedúca Domu sv. Anny.

Hosťom dňa bol spevácky zbor Faustínky z Domu sv. Faustíny – domov na polceste pre ženy v núdzi vo Svidníku. Tí poctili divákov svojimi piesňami, básňou i rusínskymi skladbami, ktoré predviedli s hosťom Tomášom Michalom Babjakom. „Je neuveriteľné sledovať každý rok, čo dokážu naše deti nacvičiť a odprezentovať. Niektoré z nich sa pred tým nedokázali naučiť báseň alebo mali trému. Dnes akoby sme sa pozerali na ozajstných hercov. Ďakujeme celému tímu pracovníkov za ich obetavú prácu“, povedala s dojatím v očiach pani Mária, mamka jedného z klientov.   Každoročná tradícia organizovania predvianočného posedenia je darčekom od detí pre svojich rodičov. Je dňom pokoja, radosti a spoločného zhodnotenia úspechov školákov i klientov.

Fotogaléria: