Aktuality

Čo máme nové?

Veľkonočné posedenie pre ľudí bez domova v Nízkoprahovom dennom centre Prešov

pridal: charita | dátum: 14. apríla 2023 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Počas včerajšieho obeda prichádzali ľudia bez vlastného prístrešia ako zvyčajne do Nízkoprahového denného centra Prešov na ulici Pod Táborom. Tentokrát si však namiesto teplej polievky mohli pochutnať na tradičných veľkonočných pokrmoch.

Za bohato prestretý stôl zasadlo spoločne niekoľko desiatok ľudí bez domova z Prešova a jeho blízkeho okolia. Okrem tradičných veľkonočných jedál bolo pre nich pripravené duchovné slovo spojené s modlitbou, hudobné vystúpenie v podaní jedného zo zamestnancov charity a špeciálny hosť.

Hlavným cieľom veľkonočného posedenia bolo priniesť evanjeliové posolstvo tým najnúdznejším, ktorí sú na úplnom okraji spoločnosti. Samotní prijímatelia pozitívne reagovali na prípravu tohto stretnutia, o čom svedčila aj hojná účasť prítomných.

Pozvaným hosťom na stretnutí bol známy evanjelizátor Peter Lipták, ktorý sa prijímateľom sociálnych služieb krízovej intervencie GKCH prihovoril aj so svojím osobným svedectvom. V minulosti si prešiel drogovou závislosťou, podmanil si ho aj alkohol a iné závislosti. Ako sa aj sám vyjadril, kedysi bol rozbitou troskou s podobnými problémami, s akými sa stretávajú aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorým sa v Prešove prihováral.

Z narkomana a alkoholika sa stal po jednom evanjelizačnom seminári úplne nový človek. Prežil silné osobné stretnutie s Ježišom, ktoré ho uzdravilo zo závislostí a verí, že bez tohto stretnutia by už bol dávno mŕtvy.

Zároveň prijímateľov charity povzbudil, že hoc v očiach ľudí môžu zlyhávať, Boh sa na nich díva s láskou ako na vzácnych a milovaných. Prítomní, ktorí si prešli už viacerými zložitými životnými situáciami s radosťou prijali radostnú zvesť o Ježišovom zmŕtvychvstaní, ktorá je pre nich nádejou na zmenu tak, ako ju pred 25 rokmi prežil aj Peter.

Na príprave posedenia sa podieľali v prvom rade zamestnanci Nízkoprahového denného centra Prešov, ktorým vypomáhali aj zamestnanci pobytových sociálnych služieb z útulku a nocľahárne spolu s dobrovoľníkmi charity. Do príprav boli zapojení aj ochotní prijímatelia, ktorí sa postarali o upratanie priestorov pred podujatím. Mäsové a iné pokrmy na stretnutie zabezpečili viaceré farské charity v Prešovskej archieparchii, ktoré pozitívne zareagovali na výzvu podeliť sa so svojimi darmi s núdznymi.