Aktuality

Čo máme nové?

Veľké ĎAKUJEME pre zamestnancov a priateľov firmy AT&T Slovakia

pridal: charita | dátum: 30. januára 2020 | kategória: Aktuality

Už po tretí raz na Vianoce ste našim prijímateľom sociálnych služieb spôsobili mimoriadnu radosť a iskričky v očiach, keď ste im spolu so svojimi priateľmi zabezpečili spolu 188 vianočných darčekov presne podľa priania.

„Ďakujeme darcom, vďaka ktorým naše deti našli pod stromčekom to, čo si priali. Radosť v ich očiach bola nádherná a tisli sa nám slzy do očí. ĎAKUJEME.“

Potešili ste deti z rodín v núdzi v Prešove, mladých s rôznym stupňom znevýhodnenia v Starej Ľubovni, mnohopočetné rodiny a dievčatá v domove na polceste vo Svidníku i mladých dospelých v dennom stacionári Humenné. O čom svedčia aj výpovede obdarovaných a ich rodičov, ako napr. táto od rodičov Mateja, Ondreja a Blažeja:

„Veľká vďaka za darčeky pre naše deti, vďaka za čas aj námahu, ktorú ste im takto venovali. Vďaka za to, že ste dali aj keď za to nič nedostanete… hádam len naše poďakovanie a tiež uistenie, že deti si pod stromčekom dary našli a spravili im radosť … Ďakujeme.“                 

—                          

„Ďakujeme /nám neznámemu, ale Bohu známemu/ darcovi za krásne vianočné darčeky, ktoré vyvolali u našich detí veľa radosti a spokojnosti. Vďaka Vám sme prežili krajšie a veselšie vianočné sviatky. Ešte raz Vám ďakuje Braňo, Katka, Tobiáš, Katka, Terezka, Dorotka a Alžbetka.“

Nech ste za svoju štedrosť bohato odmenení vo svojich rodinách a vidíme sa v zdraví aj o rok.

Všetkým darcom vyprosujeme hojnosť Božích milosti.