Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka predaju Cesty kroky dievčat smerovali do Krakova

pridal: charita | dátum: 2. júna 2018 | kategória: Dom sv. Faustíny

Vďaka výnosu z predaja mesačníka Cesta sa mohli dievčatá z Domu sv. Faustíny už po piatykrát zúčastniť 9. metropolitnej púte do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove (2. júna 2018). Usilovnosť predajcov a štedrosť ľudí umožnili dievčatám nabrať potrebných duchovných aj telesných síl.

Spoločne s veriacimi z farnosti Svidník putovali do Krakova dievčatá a zamestnankyne Domu sv. Faustíny vo Svidníku. Súčasťou 9. Metropolitnej púte gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bol pestrý duchovný program začínajúci ďakovným akatistom a archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Na hodinu milosrdenstva nás pripravila sr. Blanka Krajčiková prostredníctvom prednášky.

Za tento nádherný výlet vďačíme aj silnej zostave predajcov, ktorí neváhali vyjsť s kožou na trh. V apríli počas Dňa otvorených dverí za účasti Jána Holodňáka, primátora mesta Svidník, Vasila Kormaníka, duchovného správcu GKCH a Kataríny Sivákovej, šéfredaktorky Podduklianskych noviniek získali za časopisy spoločne 390,67 eur. Za všetku snahu zo srdca ďakujeme a veľmi si to vážime.