Aktuality

Čo máme nové?

V Dome sv. Anny sa tešia z novej darovanej smart televízii

pridal: charita | dátum: 15. marca 2019 | kategória: Dom sv. Anny

Obrovský dar pre najmenších v Dome sv. Anny. Deti so zdravotným znevýhodnením sa tešia z novej televízie. S tombolou výhrou sa s nami podelili štedrí darcovia. Pre Dom sv. Anny venovali nový smart televízor Samsung. Slúžiť bude na podporu komunikačných schopností u detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré potrebujú rozvíjať reč.

 

Televízor nám osobne doručil Jozef Lukáč, poslanec NR SR a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja. Sprevádzala ho poslankyňa NR SR a odborná garantka sociálnych služieb v zariadení Soňa Gaborčáková. Aj vďaka jej pričineniu televíziu darovali do Domu sv. Anny. Ako poďakovanie za dar známu slovenskú skladbu zaspieval a zahral Jakub. Hostia si pochutili aj na lahodnej káve, ktorú pripravila Alžbeta v rámci sociálnej rehabilitácie a nácviku sebaobslužných zručností. Janka zas odovzdala malú pozornosť, ktorú vyrábali mladí v rámci rozvoja pracovných zručností. Štedrým darcom a dobrodincom, ktorí televíziu darovali úprimne ďakujeme.

Komunikácia patrí medzi základné schopnosti. Avšak u detí s poruchou autizmu alebo s mentálnou retardáciou sa komunikácia vyvíja oneskorene a odlišne ako u zdravých detí. Pri verbálnej aj neverbálnej komunikácii je nevyhnutný individuálny prístup, pri ktorom sa využívajú rôzne edukačné pomôcky. Je potrebné hľadať vhodný komunikačný kanál, ktoré si dieťa osvojí. Práve pri týchto aktivitách môže byť televízia užitočným pomocníkom. Napríklad pri osvojovaní reči pri spievaní pesničiek, riekaniek, zneliek či odpozorovanie prejavov a vystupovania.