Aktuality

Čo máme nové?

Ukončená zbierka na pomoc obetiam výbuchu. Na účet mesta Prešov sme previedli prostriedky v sume 5000 €.

pridal: charita | dátum: 25. januára 2020 | kategória: Aktuality

Gréckokatolícka charita Prešov vyhlásila 6. decembra 2019 finančnú zbierku na pomoc obyvateľom zo zničeného bytového domu v Prešove po devastačnom výbuchu plynu. Tá bola ukončená k 15. januáru 2020. Do tohto termínu ste mali možnosť prispieť na tento účel cez náš darcovský účet pod špecifickým variabilným symbolom.

Vyzbieranú sumu 4838 € sme doplnili o finančný dar našej Charity na 5000 € a následne previedli na transparentný účet mesta Prešov. O prerozdelení vyzbieraných financií už rozhodne samotné mesto.

Cez náš darcovský účet sa rozhodli prispieť obetiam výbuchu viaceré cirkevné organizácie a jednotlivci: Arcidiecézna charita Bratislava, Rímskokatolícka farnosť Dobrá Niva (okr. Zvolen), Rímskokatolícka farnosť Bratislava – Karlova Ves, spoločnosť Revex Bojnice, s. r. o., individuálni darcovia, zamestnanci Gréckokatolíckej charity Prešov a GKCH zvlášť ako organizácia.

Za pomoc ľuďom postihnutým touto tragédiou všetkým darcom patrí veľká vďaka! Zároveň Vám ďakujeme  za prejavenú dôveru.