Aktuality

Čo máme nové?

Téma láska a decembrové vydanie mesačníka Cesta

pridal: charita | dátum: 15. decembra 2020 | kategória: Mesačník Cesta

Aktuálne číslo Cesty Vám prináša aj odborný článok prof. Jaroslava Maxmiliána Kašparů o chorobách súčasnej rodiny. V rámci predchádzania pätice chorôb, ktoré profesor vymedzuje, je dôležitá ako aj pri iných ochoreniach prevencia: „Budujme spojivové tkanivo, majme sa radi bez podmienok, nemýľme si prostriedok a cieľ, a olovnicu života zavesme na Ježiša. Ak svoj život nezavesíme na Krista, môžeme ho zavesiť na klinec.“

Katolícky kňaz o. Léandre Mbaydeyo z diecézy N´Djamena v Čade v rozhovore pre ACN informuje o aktuálnej situácii vo svojej krajine, ktorá tento rok oslavuje 60. výročie nezávislosti. Rozhovor nájdete aj v najnovšej Ceste.

V pravidelnej rubrike „Ochrana života“ sa dočítate o Matke Elvíre, známej ako „mníške drogovo závislých“. Spolu s ďalšou sestrou a ešte jednou priateľkou odpovedala na Ježišovo volanie, v júli 1983 založili Komunitu Cenacolo. „Nevedela som ani, či som schopná milovať, ale v mojom vnútri bola odvaha, schopnosť riskovať, viera v prekonanie každej prekážky, a teraz môžem povedať, že to bola tá Božia láska, ktorá pevne podopierala moju vôľu.“

Prešovský samosprávny kraj podal pomocnú ruku v programe BUDDY, ktorý poskytuje podporu stovkám detí z detských domovov. Zapojil sa do aktuálnej náborovej kampane s cieľom aktivizovať dobrovoľníkov ochotných venovať týmto deťom nezištne a na pravidelnej báze svoj voľný čas. Viac informácií o programe nájdete v rubrike „Zo spoločnosti“.

Z charít prinášame zamyslenie chariťáčky Lenky Kuzmiakovej o najkrajšej veci menom láska a jej podobách. Decembrové vydanie Cesty tradične aj  s duchovným slovom o. Jozefa Gaču, rozhovorom so Sv. Otcom Františkom, nechýba ani výber aktuálnych správ z cirkvi a charít a ďalšie zaujímavé rubriky.

Ďakujeme všetkým čitateľom a podporovateľom časopisu Cesta za vernosť v roku 2020, ako aj za ochotu, šľachetnosť a prejavené milosrdenstvo tým najmenším. Prejavujme si lásku nie iba vo výnimočné dni. Nech sa láska stane neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Redakcia časopisu Cesta Vám z úprimného srdca želá požehnané sviatky a radostný vstup do Nového roka.