Aktuality

Čo máme nové?

Svidník – mesto pre všetkých

pridal: charita | dátum: 8. februára 2019 | kategória: Dom sv. Faustíny

Iniciatíva „Svidník – mesto pre všetkých“ pracuje na vytvorení ucelenej stratégie, ako zapájať rôzne skupiny obyvateľstva do rozhodovania o dôležitých veciach v meste. Stretnutia sa konajú za pomoci expertiek z Centra pre výskum etnicity a kultúry i zástupcov jednotlivých skupín obyvateľstva: seniorov, mladých, národnostných a etnických menšín, sociálne odkázaných alebo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Posledné stretnutie, 6. februára, sa konalo v Dome sv. Faustíny – domov na polceste vo Svidníku.

 

Na tomto, v poradí 3. stretnutí sa venovali problematike ľudí bez domova alebo v ťažkej životnej situácii na území mesta Svidník. Pracovná skupina si na konzultáciu prizvala aj zástupcov mestskej polície i ľudí bez domova alebo v núdzi. Pozvanie prijali aj zástupcovia Gréckokatolíckej charity Prešov, ktorí majú niekoľkoročné pracovné skúsenosti s touto cieľovou skupinou. Prelínanie skúseností a názorov odborných zamestnancov a tých, ktorých sa to bytostne týka, priniesli podnetnú a otvorenú diskusiu. Pomyselnou čerešničkou na torte bol záver pracovného stretnutia obohateného o životné príbehy, ale aj kultúrny program dievčat z Domu sv. Faustíny. Piesne, básne aj tanec tak obohatil pracovné stretnutie v tomto fašiangovom čase.

Ak má byť mesto Svidník skutočne pre všetkých, mali by mať možnosť vyjadriť sa všetci. Hlas a názor všetkých skupín obyvateľstva by mal byť obohatením a prínosom na udalosti a smerovanie mesta. To sa na tomto stretnutí určite podarilo. Veľmi si vážime, že do tejto iniciatívy je prizvané naše charitné zariadenie v meste.