Aktuality

Čo máme nové?

Svet bez „iných“

pridal: charita | dátum: 21. júla 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Slovenska katolícka charita v spolupráci s výtvarníčkou Luciou Doms vydáva jedinečnú publikáciu – sériu autorských obrázkov, ktorá sa opiera o štatistiky a fakty a poskytuje širokej verejnosti nielen umelecký zážitok, ale aj kvalitné informácie a preverené údaje.

Migrácia sa týka ľudí. Život ľudí, bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, či pohlavie, je príliš dôležitý na to, aby sme sa nechali ovládať strachom a nepozreli sa na fakty, ktoré táto komplexná téma obnáša. Nový pohľad a búranie predsudkov – to je podstata nového kreatívneho projektu SVET BEZ „INÝCH“ – Migračné mýty.

Kartičky s obrázkami SVET BEZ „INÝCH“ nás budú krok po kroku informovať o migračných mýtoch. Príkladmi takýchto mýtov sú:

MÝTUS 1. Chudoba je hlavnou príčinou medzinárodnej migrácie
Pravda: Väčšina migrácie sa deje medzi rozvinutými krajinami. Súvisí to s finančnými možnosťami tých, ktorí migrujú. Väčšina ľudí žijúcich na prahu chudoby nemá dostatok prostriedkov na migrovanie a neprekračuje hranice svojej krajiny.

MÝTUS 2. Rozvojová spolupráca zastaví migráciu
Pravda: Rozvoj z krátkodobého hľadiska stimuluje migráciu – legálnu, ale aj nelegálnu, pretože zvyšuje schopnosť človeka hľadať lepšie podmienky pre osobnostný rozvoj. Emigrácia z chudobnejších krajín Afriky či Ázie do krajín Globálneho severu sa začína znižovať až po dosiahnutí stredne vysokého príjmu u väčšiny obyvateľov danej krajiny.

MÝTUS 3. Rozvinuté krajiny čelia obrovskému prílivu migrantov z chudobných krajín
Pravda: Migranti z rozvojových krajín, ktorí sa usadili v rozvinutých, predstavujú iba 1% svetovej populácie a menej než jednu tretinu všetkých medzinárodných migrantov.

MÝTUS 4. Migrácia spôsobuje odliv mozgov
Pravda: Migranti významne prispievajú k rozvoju svojej krajiny pôvodu, ako aj cieľovej krajiny, a to prevodom peňazí, zručností, technológie, modelov riadenia, hodnôt a nápadov.

MÝTUS 5. Migranti predstavujú ekonomickú záťaž pre krajiny, v ktorých sa usadili
Pravda: Migranti obyčajne prispievajú do ekonomiky hostiteľskej krajiny viac na daniach a odvodoch, ako od nej dostávajú v podobe sociálnych dávok. Okrem toho prispievajú ku kultúrnemu, sociálnemu a hospodárskemu životu krajín, v ktorých sa usadili.

Mýtus 6: Mali by sme prijať iba kvalifikovaných migrantov
Pravda: Nedostatok pracovníkov v nízko – kvalifikovaných pozíciách je spôsobený tým, že domáca pracovná sila má tendenciu sa vyhýbať málo plateným a nízko-statusovým prácam. Väčšina pracovných miest je však aj naďalej vytváraná práve v týchto sektoroch, ktoré sa bez cudzineckých pracovníkov dlhodobo nezaobídu.

MÝTUS 7. Prisťahovalci podkopávajú európsku identitu a hodnoty
Pravda: Drvivá väčšina prisťahovalcov z ne-európskych krajín uznáva a propaguje európske hodnoty. Európska kultúra je tiež výsledkom dejinného vývoja, počas ktorého menila tvár v kontakte s inými ľuďmi a inými kultúrami. Žiadna kultúra teda nie je stála a pokiaľ sa nerozvíja, stane sa rigidnou a neschopnou pretrvať.

 

Prečo sa SKCH rozhodla vydať sériu informačných kartičiek SVET BEZ „INÝCH“ – Migračné mýty?

Slovenská katolícka charita vníma, že pravdivé informácie sú základom zdravej spoločnosti. Verejnosť v prevažnej miere preberá informácie najmä z médií a podlieha rôznym konšpiráciám či skresleným informáciám, je náchylnejšia veriť myšlienkam, ktoré rozširujú rôzne extrémisticke strany a hnutia. Kartičky pomôžu predchádzaniu šírenia dezinformácie a negatívnej verejnej mienky proti všetkým kategóriám migrantov.

Predovšetkým je určená mladým zo stredných a vysokých škôl. Bude sa využívať ako pomôcka počas prednášok na tému tolerancie, empatie a vytváranie priestoru na diskusiu o migrácií. Publikácie budú rozoslané aj knižniciam po celom Slovensku a tiež bude bude v ponuke pre širokú verejnosť.

Viac informácií o tejto kampani nájdete na: https://www.charita.sk/svet-bez-inych/