Aktuality

Čo máme nové?

Stovky vyzbieraných školských potrieb potešili desiatky školákov vo Svidníku

pridal: charita | dátum: 25. septembra 2020 | kategória: Dom sv. Faustíny

Vďaka spolupráci s Úradom PSK sa do 11. ročníka Zbierky školských pomôcok zapojili aj viaceré stredné školy v rámci kraja. Medzi nimi aj Stredná priemyselná škola vo Svidníku a Stredná priemyselná škola v Snine. Vyzbierané pomôcky na týchto školách poputovali do Domu sv. Faustíny. Pracovníčky zariadenia darovali školské potreby dvom školám v meste Svidník – konkrétne Cirkevnej základnej škole sv. Juraja a Spojenej škole. 35 prváčikov sa tak mohlo potešiť z novej tašky alebo nových písacích potrieb. 

Vďaka získanej dotácii z mesta Svidník Faustínky ušili taštičky v počte 124 ks, ktoré naplnili pomôckami pre ďalších prváčikov v meste Svidník. Časť z darovaných školských potrieb uľahčí štúdium aj našim prijímateľkám, niečo využijú aj pri rozvoji pracovných zručností. Spoločne s komunitnými pracovníkmi mesta Svidník školské pomôcky boli podarované aj Komunitnému centru vo Svidníku, v rámci ktorého sa pomohlo 20 rómskym rodinám.

V mene obdarovaných detí Vám srdečne ďakujeme.