Aktuality

Čo máme nové?

Štartujeme 9. ročník zbierky školských pomôcok

pridal: charita | dátum: 1. júna 2018 | kategória: GKCH

Slovenská katolícka charita 1. júna spúšťa tradičnú zbierku školských pomôcok. Minulý rok sa podarilo vyzbierať viac ako 13 000 kusov školských pomôcok. Tento rok sa do zbierky zapoja aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18.

 

 „Medzinárodný deň detí spája Slovenská katolícka charita už 9. rok so štartom celoslovenskej zbierky školských pomôcok. Tá pomôže rodinám zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domov na Slovensku. Keďže jedným z našich cieľov je uľahčovať prístup detí ku vzdelaniu, táto aktivita je  konkrétnym pozvaním pomôcť svojim nadbytkom, ktorý je pre iných prostriedkom k jednoduchšiemu štúdiu,“ hovorí PR manažérka Slovenskej katolíckej charity Sylvia Hamadejová.

Nepoužité, no stále funkčné školské pomôcky je možné odovzdať do niektorého z vyše 40-tich zberných miest na Slovensku. Gréckokatolícka charita Prešov má zberná miesta v mestách: Prešov, Svidník, Humenné, Stará Ľubovňa, Snina a v obci Sačurov. Výber adresátov pomoci je ponechaný na konkrétne arcidiecézne a diecézne charity. V mnohých prípadoch ide o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny, či rodiny s nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. Zbierka trvá do 31. augusta 2018.

Tento rok zbierku podporia aj účastníci Národného stretnutia mládeže P18. „Cieľom zbierky je, aby žiadne dieťa nemalo v škole menšie šance len preto, že jeho rodina mu potrebné školské pomôcky nedokáže zabezpečiť.  Verím, že zapojenie sa tisícok mladých ľudí do tejto zmysluplnej zbierky nás k tomu skokovo priblíži. Predpokladáme, že pomôcky vyzbierané  na P18 pomôžu deťom práve z východného Slovenska,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.

 

ZBERNÉ MIESTA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITY PREŠOV:

Sociálne centrum Prešov – Pod Táborom 33, 080 01 Prešov (051/ 772 37 52)

SC a Dom sv. Faustíny Svidník – Pavlovičova 8, 089 01 Svidník (054/ 752 40 93)

Sociálne centrum Humenné – Štefánikova 29, 066 01 Humenné (057/ 775 69 93)

Dom sv. Anny Stará Ľubovňa – Štúrová 5, 064 01 Stará Ľubovňa (052/238 83 04)

Dom sv. Simeona – Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov (057/443 21 95)

ADOS Charitas Snina – Budovateľská 9, 069 01 Snina (0904 73 85 34)