Aktuality

Čo máme nové?

Stanka so zdravotným znevýhodnením uviedla svoju zbierku básní

pridal: charita | dátum: 19. júna 2018 | kategória: Dobrovoľníci

V Ľubovnianskej knižnici bola v stredu, 13. júna, pozornosť venovaná poetke Stanke Hudačkovej, ktorá si po rokoch splnila svoj tajný sen. Vďaka podpore Gréckokatolíckej charity Prešov a Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže mohla slávnostne uviesť zbierku básní s názvom „Môj sen“. Uvedenie knihy, ktorá je obohatená o kresby deti a mladí z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, sa konalo v rámci Národného týždňa charity.

Úvodným prekvapením bol videopozdrav od švajčiarskych partnerov z Nadácie Stiftung Wagerenhof Uster, ktorí stáli pri zrode myšlienky vydania knihy. Hostí pozdravil aj Peter Valiček, riaditeľ GKCH:

„Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou Stankinho životného príbehu. Naša Stanka má v sebe veľkú silu a chuť žiť, ktorá môže byť inšpiráciou pre všetkých z nás.“

Súčasťou slávnostného uvedenia bol umelecký prednes básní a kultúrny program, v ktorom vystúpili mladí z Domu sv. Anny. Hudobne doplnili poéziu aj Veselé harmoniky a žiaci zo Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča.

„Dnešný deň je ako názov knihy Môj sen. Splnil sa mi sen, po ktorom som túžila a som na seba hrdá. Chcem inšpirovať ďalších hendikepovaných ľudí ako som ja, ktorí sú na vozíčku. Aby sa nevzdávali a bojovali za svoj život. Keď majú správnych ľudí okolo seba, tak sa dá všetko zvládnuť,“ povedala samotná autorka básní.

Stanka verše napísala vo svojom voľnom čase. Inšpiráciou sú každodenné pocity, emócie a životné skúsenosti. V básniach možno cítiť radosť zo života a chuť bojovať aj napriek zdravotnému znevýhodneniu. Knihu slávnostne uviedli lupeňmi ruží traja vzácni hostia. Ivana Ratkovská, redaktorka RTVS popriala veľa úspechov: „Nesmierne si cením pozvanie, že aj ja môžem uviesť túto knihu a Stanke veľmi držím palce. Nech sa jej naďalej darí prenášať svoju pozitívnu energiu na druhých ľudí. Knihe prajem, aby prinášala radosť všetkým, ktorí ju chytia do ruky.“

Ďalším „krstným otcom“ knihy bol Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa, ktorý vyzdvihol autorkine neodbytné bojovanie za dobré veci:

„Nech naďalej pretrváva pozitívna energia. Nech je stále taká aktívna v meste ako doteraz. Práve ona je jednou z tých, ktorá bojuje za lepšie možnosti pre ľudí na vozíku a bezbariérovosť v meste. Tejto krásnej zbierke želám veľa spokojných čitateľov,“ dodal primátor.

Lupeňmi uviedol knihu aj podnikateľ a dobrovoľník Miroslav „Čviro“ Vrábeľ, ktorý rovnako obdivuje Stankinu silu a energiu.

Streda bola v rámci Národného týždňa charity venovaná téme „Doma“. Práve teplo a lásku domova sa snažia vytvárať v službách Domu sv. Anny. Prostredníctvom tréningového bytu pre nácvik nezávislosti a integrácie ľudí so zdravotným znevýhodnením do majoritnej spoločnosti sa mohla osamostatniť klientka Stanka. Práve ona je autorkou básní, ktorými si plní svoj tajný sen. Básne doplnili deti a mladí z Domu sv. Anny ilustráciami.

Vydanie knihy sa nám podarilo zrealizovať vďaka štedrým darcom a priateľom. Príbeh mladej poetky oslovil aj mladých dobrovoľníkov zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, s ktorými spolupracujeme, a ktorým sa podarilo cez Interný grant finančne prispieť na vydanie knihy. Títo dobrovoľníci v spoločenstve Partička pôsobiaci pri Gréckokatolíckej charite Prešov sa významnou mierou podieľali pri organizovaní tohto krásneho dňa uvedenia zbierky básní do života. Ruku k dielu priložili aj pri grafickej úprave zbierky a prieskume trhu vydavateľstiev. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Program pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Všetkým štedrým priateľom zo srdca ďakujeme.

 

Knihu a Stankinu tvorbu môžete podporiť aj zakúpením zbierky básni. Pre viac informácii nám napíšte na hrabcakova@gkcharita-po.sk alebo zatelefonujte 0910 842599. Ďakujeme.