Aktuality

Čo máme nové?

Srdcom chariťáci – Centrum GKCH

pridal: charita | dátum: 31. mája 2020 | kategória: Aktuality

Počas výnimočného týždňa akým je Národný týždeň charity Vám chceme priblížiť našu službu a činnosť v jednotlivých zariadeniach práve cez našich zamestnancov a dobrovoľníkov, pre ktorých je charita vecou srdca.

Ako prvé by sme Vám chceli predstaviť Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov – riadiaci orgán GKCH, ktorého sídlo sa nachádza v Prešove na Hlavnej ulici č. 2.

ČO/KTO všetko patrí pod Centrum GKCH?
> vedenie GKCH,
> koordinačné a projektové oddelenie,
> oddelenie sekretariátu a vzťahov s verejnosťou,
> ekonomické a personálne oddelenie,
> externí spolupracovníci – duchovný správca, právnik, supervízor.

Jednotlivé oddelenia zabezpečujú a vykonávajú svoju činnosť pre organizačné zložky GKCH.
K ďalším jeho aktivitám patrí: vzdelávanie, odborná i duchovná formácia všetkých pracovníkov, koordinácia humanitárnej pomoci a iných aktivít, …

Niektoré známe aj menej známe tváre z Centra Gréckokatolíckej charity Vám prezradia to, čo pre nich charita znamená…

 

Edo, zástupca riaditeľa GKCH:
„byť v charite znamená byť v službe“.

Majka, koordinátorka farských charít a projektu OBEŤ:
…evanjelium v praxi a každodenné dobrodružstvo…“

Ivka, koordinátorka sociálnych služieb:

„Charita pre mňa znamená priestor pre ľudské a náboženské dozrievanie.“


Silvia, metodička sociálnych služieb:
„Ľudia, ktorí si vybrali túto prácu ako poslanie pomáhať.Aké sú potrebné vlastnosti zamestnanca charity?
CH-ápajúci… potreby blížnych.
A-ngažovaný… robiť aktívne a naviac je prirodzené.
R-ealistický… záujem o druhého má byť skutočný.
I-niciatívny… byť pripravený začať od seba a robiť pre druhých.
T-rpezlivý… pretože zmena sa nemusí dostaviť hneď alebo vôbec.
A-utentický… hodnoverne spolupracovať a pomáhať.“


Alenka, projektová manažérka:
„Zmysluplná práca bez hraníc.“

Annamária, manažérka sekretariátu:
„Veľké odhodlanie bojovať za lepší život pre iných.“

Janka, asistentka koordinátorky farských charít a projektu OBEŤ:
„Dobročinnosť bez výhrad a predsudkov, s láskou, pokorou, úprimne.“

Veronika, manažérka práce s verejnosťou:
„Prijatie, požehnanie, nezištnosť, služba, zmysel.“