Aktuality

Čo máme nové?

Spojili sme sa v modlitbách za obete obchodovania

pridal: charita | dátum: 9. februára 2018 | kategória: GKCH

Spoločne sme sa zapojili do modlitbového stretnutia na úmysel Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Iniciatívu na Slovensku organizuje Slovenská katolícka charita a ich projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi. My sme sa zapojili vo farnostiach Humenné – Dubník, Svidník – mesto a v kaplnke bl. P. P. Gojdiča na Centre GKCH, kde sme sa spoločne zamestnanci a klienti našich zariadení modlili s verejnosťou za všetky obete obchodovania. Keďže aj v našich službách poskytujeme pomoc niektorým z obetí, problematika novodobého otroctva je nám viac ako blízka. Ďakujeme všetkým kolegom, klientom, duchovným otcom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k vytvoreniu modlitbového stretnutia.

 

Začiatkom januára tohto roka vykonala polícia v Rimavskej Sobote veľký zásah na odhalenie zločinu obchodovania s ľuďmi. V otrasných podmienkam tam boli nájdení bezdomovci a telesne postihnutí dôchodcovia, ktorých zraniteľnosť zneužili páchatelia a vyvážali ich na žobranie do Nemecka a Švajčiarska. Priamo pod našimi oknami sa priživovali na ľudskom nešťastí niekoľko rokov.

„Žil som mesiac na stanici. Nemal som na výber. Nevedel som ani kde idem. Nezaujímalo ich, že ma bolí noha. Vraveli, že si vymýšľam, že ma bolí. Bola tam hrozná zima a chlad bolesť zhoršovala. Keď som neodpovedal ako bolo treba, domáci mi rozbil hlavu varičom. Pravdaže mám obavy. Povedal, že keď na neho niečo poviem, tak už som dožil.“

Aj tieto príbehy sú obrazom dneška, 21. storočia, kedy je otroctvo stále súčasťou vyspelej spoločnosti. Práve zvýšenie povedomia o tomto fenoméne je jedným z cieľov ustanovenia Dňa modlitieb za obete. S touto iniciatívou prišiel pápež František a aj my sme sa zapojili do modlitebnej iniciatívy. Spoločne sme sa zapojili do modlitbového stretnutia na úmysel Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Vo farnostiach Humenné – Dubník a Svidník – mesto a v kaplnke bl. P. P. Gojdiča na Centre GKCH sme sa spoločne zamestnanci a klienti našich zariadení modlili s verejnosťou za všetky obete obchodovania.Keďže aj v našich službách poskytujeme pomoc niektorým z obetí, problematika novodobého otroctva je nám viac ako blízka.

Ustanovenie Dňa modlitby za obete je krásnou iniciatívou Svätého otca Františka, ktorého túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých krajín, miest a regiónov. Otroctvo bolo zrušené, ale neskončilo, dokonca sa v súčasnosti deje v mnohonásobne väčšom rozsahu ako sa dialo v minulosti. Nadobudlo nové formy (nútená prostitúcia, nútená práca a nútené žobranie, nútené sobáše, predaj na orgány) a dotýka sa takmer 45 miliónov ľudí, z čoho 1,2 miliónov sú deti. Obchodovanie s ľuďmi existuje kvôli ľudskej chamtivosti a strate zmyslu pre vnímanie druhého ako ľudskej bytosti. Človek je v očiach obchodníka len predmet, ktorý možno opakovane použiť a následne odhodiť.

Fotogaléria: