Aktuality

Čo máme nové?

Špeciálny pedagóg/sociálny pracovník

pridal: charita | dátum: 11. marca 2020 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu špeciálneho pedagóga/sociálneho pracovníka – 1 osoba

(miesto výkonu práce: Dom sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa – Služba včasnej intervencie)

Čo požadujeme

 • VŠ, 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, asertívnosť, kreativita
 • komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, Power Point, Outlook, databázy, internet…)
 • rozhľad v cirkevnej a sociálnej oblasti
 • skúsenosť s deťmi so zdravotným znevýhodnením vo veku do 6 rokov
 • skúsenosť s deťmi s autizmom – vítaná,
 • pripravenosť vzdelávať sa a skúšať nové postupy
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítaná
 • znalosť anglického/nemeckého jazyka – vítaná.

Čo ponúkame

 • predpokladaný nástup IHNEĎ na plný úväzok,
 • mzda: 696 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na určitý čas, pracovná doba 07:00 – 15:30,
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii,
 • sociálny a duchovný program.

Výberové konanie ŠP/SP – potrebné informácie

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte e-mailom: domsvanny@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Dom sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa. Obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DSA“ najneskôr do 18.03.2020 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude oznámený len vybraným uchádzačom.