Aktuality

Čo máme nové?

Sociálny pracovník

pridal: charita | dátum: 25. septembra 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny pracovník (1 osoba), miesto výkonu: Sociálne centrum Prešov so sídlom ul. Jarková 79 v Prešove.

 

Čo požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, min. II. stupňa – odbor sociálna práca,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • vodičské oprávnenie pre skupiny B1 a B – aktívny vodič,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • rozhľad v sociálnych službách a sociálnom systéme pomnoci,
 • prax v sociálnej oblasti s cieľovou skupinou – vítaná.

Čo ponúkame:

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na 8-hodinový pracovný úväzok,
 • mzda: 674 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • sociálny a duchovný program.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DON“ najneskôr do 07.10.2019 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.