Aktuality

Čo máme nové?

Sestra pre ADOS, Prešov

pridal: charita | dátum: 25. novembra 2021 | kategória: ADOS

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sestra ADOS „Charitas“ (1 osoba), miesto výkonu: Hlavná 4A, 080 01 Prešov

Náplň a miesto práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí,
 • zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť a vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie.

Druh pracovného pomeru:

 • na plný pracovný pomer alebo na čiastočný pracovný pomer alebo na dohodu.

Pri uzavretí pracovnej zmluvy (nie Dohody), po 3 mesačnej skúšobnej dobe jednorázový príspevok/odmena (podľa úväzku max. do 500 €)

Termín nástupu:

 •  1.1.2022 alebo podľa dohody

Základná zložka mzdy (brutto):

 • 900 €/8 hodín denne plus odmeny podľa interného predpisu z preplatených bodov zdravotnými poisťovňami

Podmienky pracovného zaradenia:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
 • alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • alebo ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo,
 • odborná prax v zdravotníctve minimálne 5 rokov,
 • nutné počítačové znalosti,
 • vítané ukončené magisterské štúdium (resp. študuje) v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené špecializačné štúdium (resp. študuje) v špecializácii komunitné ošetrovateľstvo,
 • vítaný vodičský preukaz sk. B.

Výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše, 
 • príjemné pracovné prostredie,
 • duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania,
 • pohyblivá pracovná doba.

Prihlášky so žiadosťou, motivačným listom, profesným životopisom, písomným súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „VÝBEROVÉ KONANIE ADOS Prešov“. Presný dátum bude vybraným uchádzačom oznámený.

Výberové konanie – ADOS Prešov

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Zuzana Straková, odborný zástupca ADOS
ados.presov@gkcharita-po.sk
0910 842 595