Aktuality

Čo máme nové?

Septembrové vydanie Cesty na tému Peniaze

pridal: charita | dátum: 9. septembra 2022 | kategória: Mesačník Cesta

Septembrové číslo časopisu Cesta na tému PENIAZE je v distribúcii. Podporte kúpou časopisu našich distributérov na celom Slovensku.

V aktuálnom čísle si môžete prečítať:

 • Článok šéfredaktorky Denisy Považanovej na hlavnú tému Peniaze s názvom Vzťah k peniazom. Niekoľko výskumov, ktoré robili psychológovia za posledné dekády, jasne ukázali, že peniaze menia naše myslenie a konanie. V článku sú analyzované viaceré stránky fenoménu peňazí.
 • V svedectve Správna cesta si môžete prečítať Pavlov príbeh závislosti a opustenosti. Svoj pokoj a šťastie našiel v živote a práci v komunite Cenacolo.
 • V prvej časti rozhovoru Dobrý život si za peniaze nekúpiš sa rozprávame s gréckokatolíckym kňazom otcom Vasilom Kormaníkom. Pri príležitosti 50. výročia kňazstva sa otca Vasila pýtame na jeho kňazské začiatky a život vo farnostiach.
 • V celoročnom cykle Muž v rodine uvádzame tému Na aké vaše slová otcovia čakajú. Očakávania a nádeje sú súčasťou duše každého rodiča. Rovnako dôležité je však oslobodiť sa od nich, pokiaľ sa nenapĺňajú. Početné strastiplné i duševné šrámy zasadzujú otcovia, ktorí chceli syna, ale majú dcéru.
 • V článku Jozef Tomko: Svet a Slovensko mal vo svojom znaku si pripomíname život a dielo veľkého Slováka vo Vatikáne, ktorý zomrel 8. augusta 2022. Jozef Tomko bol slovenský rímskokatolícky kardinál, arcibiskup, náboženský spisovateľ a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy. Patril k najstarším žijúcim členom kolégia kardinálov.
 • Článok PSK informuje o tom, že PSK pokračuje v obnove svojich objektov. Rekonštruuje gymnázium v Levoči, DSS v Hanušovciach a hvezdáreň v Roztokoch.
 • Duchovné slovo Bez peňazí? Na mizine? S príbehom… o. Jozefa Gaču sa zamýšľa na hodnotou peňazí. Príbehom o Tiffany poukazuje na rozdiel medzi životom bez peňazí a životom na mizine.
 • Pokračuje druhá časť rozhovoru s Dr. Petrom Burdom Ľudské stopy na zemi. Odborníka sa pýtame na vážne a dôležité témy ako: pesticídy v rastlinách, antibiotiká v potravinách a tiež na nadmerné využívanie vody a jej nedostatok.
 • V článku História peňazí na území Slovenska sa dozviete historický vývoj platidiel v našej krajine. Okrem iného si zaspomíname na posledné bankovky v korunách.
 • V rubrike Chrámy sveta sú predstavené jedinečné kláštory Meteora v Grécku. Názov Meteora je odvodený od gréckeho slova „meteorizo“ a znamená „lietajúci vo vzduchu“. Vhodnejšie sa mimoriadne exponovaná poloha kláštorov Meteora nedá opísať. Sú postavené na vysoko vyčnievajúcich skalách, pri opare sa niekedy zdá, akoby sa kláštory priam vznášali.
 • Nechýbajú KrížovkaVtipy a Správy z charít.