Aktuality

Čo máme nové?

Septembrová supervízia manažmentu

pridal: charita | dátum: 20. septembra 2022 | kategória: GKCH

Pracovníci Centra Gréckokatolíckej charity Prešov spolu s vedúcimi jednotlivých zariadení a služieb našej charity strávili 3 septembrové dni v príjemnom prostredí Hradiska pri Terni v rámci supervízie manažmentu. GKCH spolupracuje s externou supervízorkou doc. PhDr. Stanislavou Hunyadiovou, PhD., ktorá viedla aj túto supervíziu riadiacich pracovníkov. Supervízia manažmentu GKCH sa koná raz ročne.

Súčasťou profesionality každého zamestnanca je potreba rozvíjať si svoje profesionálne kompetencie, aby mohol svojím prístupom umožniť zvyšovať kvalitu práce. Jedným z nástrojov kontinuálneho profesionálneho rastu je metóda supervízie. Supervízia je učenie na báze skúsenosti, založené na podpore a raste supervidovaných (zamestnancov). Formy supervízie sú skupinová, individuálna  a riadiacich pracovníkov GKCH.