Aktuality

Čo máme nové?

Prvé stretnutie farských charít

pridal: charita | dátum: 12. augusta 2020 | kategória: Farská charita

Na Centre GKCH sa počas minulého týždňa uskutočnilo 1. stretnutie farských charít (FCH). Zúčastnili sa ho členovia vedenia FCH Okružná, FCH Prešov Sekčov, FCH Prešov Sídlisko 3, FCH Milpoš spolu s o. Jozefom Špesom. Program stretnutia si pre účastníkov pripravili koordinátorka FCH Mária Rajňáková a asistentka koordinátorky FCH Jana Gondová.

Hlavným cieľom stretnutia bolo navzájom sa zoznámiť, dohodnúť pravidlá spolupráce a prejsť si plán ďalších aktivít.
Stretnutie prebehlo v príjemnej, priateľskej atmosfére, a to aj vďaka spoločnej modlitbe a požehnaniu o. Jozefa v úvode a v závere stretnutia. Súčasťou programu bol aj workshop, kde zúčastnení pracovali v skupinách a ľubovoľnou formou mali vyjadriť:

  • čo vystihuje ich FCH;
  • aké boli ich prvé úspechy, resp. neúspechy;
  • plány v rámci FCH.

Všetci boli veľmi kreatívni, preto prezentácia prác bola pre všetkých obohacujúca. Spoločne si prešli aktivity, ktoré v rámci Slovenska práve prebiehajú, alebo sú v tomto roku plánované, ako napr. rôzne zbierky – TESCO potravinová zbierka, Zbierka školských pomôcok, ale aj duchovná obnova v Levoči alebo októbrová „Púť Charít“ v Červenom Kláštore, na ktorú sa už teraz veľmi tešíme.