Aktuality

Čo máme nové?

Preventívne opatrenia GKCH proti šíreniu koronavírusu

pridal: charita | dátum: 16. marca 2020 | kategória: Aktuality

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, v ktorej sa naša krajina, ale aj celý svet nachádza kvôli šíreniu Coronavírusu COVID-19, vedenie Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH) so všetkou zodpovednosťou prijalo viaceré bezpečnostné a hygienické opatrenia. Zároveň rešpektuje všetky oficiálne nariadenia a odporúčania Ministerstva zdravotníctva s Úradom verejného zdravotníctva SR, samosprávy a v neposlednom rade Konferencie biskupov Slovenska.

Nakoľko bola štátom vyhlásená mimoriadna situácia všetky ambulantné zariadenia GKCH (okrem pobytových, Nízkoprahového denného centra, Prešov a ADOS Charitas) budú v čase od 16.3. – 27.3.2020 uzavreté.

Návštevy do všetkých našich pobytových a fungujúcich zariadení nie sú povolené (toto priamo vyplýva aj z Vyhlášky ÚVZ SR zo dňa 6.3.2020).

Pracoviská nácviku pracovných zručností pri Domove nádeje, Prešov – autoumyváreň, práčovňa, pneu a autoservis budú zatvorené od 16.3.2020 – 29.3.2020.

Ďalej nebudeme organizovať žiadne hromadné podujatia, preto aj Duchovná obnova pre zamestnancov GKCH, naplánovaná na 25. marca 2020,  bola zrušená (zároveň aj sv. liturgie Pod Táborom a na Centre GKCH v Prešove).

V našich pobytových zariadeniach (Dom sv. Faustíny vo Svidníku, Domov nádeje, Prešov – Centrum pre deti a rodiny) počas mimoriadnej situácie neprijímame nových prijímateľov, len v prípade že budú mať potvrdenie zo zdravotníckeho zariadenia, že sú zdraví a nie sú nositeľmi ochorenia COVID-19. V týchto zaradeniach sa prijali prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia so zamedzením pohybu našich prijímateľov mimo zariadenie.

Pobytové sociálne zariadenia Pod Táborom, Prešov – Útulok Archa a Nocľaháreň Effeta obmedzia pohyb prijímateľov na minimum, zároveň zriadia filter pred vstupom do zariadenia s meraním teploty a osobnou obhliadkou prichádzajúcich spolu so zisťovaním možného kontaktu s rizikovými osobami. Rovnaký postup je nariadený aj pre Nízkoprahové denné centrum, Prešov. Toto zariadenie ostáva otvorené z dôvodu, aby sa ľudia nezoskupovali vonku, ale aby mali hygienu zabezpečenú v našom zaradení.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Charitas zatiaľ bude naďalej poskytovať svoje služby, ale v rozsahu mimo rehabilitačných výkonov t. j. len bežné jednoduchšie výkony. Pred poskytnutím služieb v domácnosti pacienta sestry ADOS uskutočnia edukáciu a zisťovanie u pacientov vo vzťahu k možnej cestovateľskej anamnéze, ak je potvrdená, do domácnosti sestra nepôjde. Pred príchodom sestry ADOS do domácnosti pacienta sa treba riadiť podľa jej pokynov.

Všetci zamestnanci GKCH boli poučení o preventívnych opatreniach proti šíreniu koronavírusu a podstatných zásadách hygieny. Veríme, že tieto opatrenia dokážu pomôcť k zvládnutiu situácie s koronavírusom a čoskoro sa dokážeme vrátiť do normálneho režimu.

Všetkým odporúčame modliť sa za túto situáciu u nás na Slovensku, v rodinách i vo svete a obetovať pôst na tento úmysel, zároveň byť pokojný a rozvážny.  

Prajeme Vám veľa síl a Božieho požehnania.