Aktuality

Čo máme nové?

Predvianočné stretnutie zamestnancov GKCH

pridal: charita | dátum: 23. decembra 2019 | kategória: Aktuality

Tradíciou našej Charity býva predvianočné posedenie pre všetkých jej zamestnancov spojené s duchovnou obnovou a zhodnotením uplynulého roka. Tohtoročné stretnutie sa konalo v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Spoločný program začal sv. liturgiou, ktorú celebroval o. Michal Ondovčák spolu s naším duchovný správcom o. Vasilom Kormaníkom. Po nej nasledovala podnetná katechéza o. Ondovčáka, ktorého príklady zo života a jeho prežívania osobného vzťahu s Otcom chytili za srdce a dušu všetkých prítomných.

Program pokračoval spoločným obedom a vyhodnotením uplynulého roka. Každý vedúci za svoje zariadenie vyzdvihol najdôležitejšie momenty, najmä tie, ktoré prispeli k zlepšeniu služby a pomoci našim klientom.

Súčasťou predvianočného stretnutia je aj oceňovanie zamestnancov. Riaditeľ našej Charity, PhDr. Peter Valiček, ocenil a vyzdvihol obetavú prácu a službu našich kolegýň: Martiny Piteľovej za takmer 5. rok príkladnej služby, ktorú vykonáva aj na pozícii zástupkyne vedúcej zariadenia sociálnych služieb v Humennom a Helenky Kaššayovej za viac ako 20-ročné pôsobenie na Charite a prácu personalistky. Svojím ľudským a profesionálnym prístupom sú obe ocenené pre svojich kolegov veľkým prínosom, oporu a pomocou.