Aktuality

Čo máme nové?

Predvianočné stretnutie zamestnancov GKCH Prešov a duchovná obnova

pridal: charita | dátum: 15. decembra 2022 | kategória: GKCH

Na konci kalendárneho roka pravidelne prebieha stretnutie všetkých zamestnancov našej charity. Rovnako tomu bolo aj v tomto roku. Tohtoročné stretnutie sa konalo v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Stretnutie býva spojené aj s duchovnou obnovou.

Spoločný program začal sv. liturgiou, ktorú celebroval o. Peter Kačur z gréckoaktolíckej farnosti Prešov – Sídlisko 3 spolu s naším duchovný správcom o. Jozefom Gačom. Po nej nasledovala podnetná katechéza o. Kačura a čas na rozjímanie.

Program pokračoval spoločným obedom a vyhodnotením uplynulého roka. Každý vedúci za svoje zariadenie vyzdvihol najdôležitejšie momenty, najmä tie, ktoré prispeli k zlepšeniu služby a pomoci našim klientom a prijímateľom sociálnych služieb.

Tradičnou súčasťou predvianočného stretnutia je aj oceňovanie zamestnancov. V závere riaditeľ GKCH Prešov, Peter Valiček, vyzdvihol obetavú prácu a službu našich kolegov a dobrovoľníkov. Ocenenie si prevzali Mária Rusiňáková a Zdenka Závacká, sociálne pracovníčky z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, ktoré svojím aktívnym a profesionálnym prístupom prispeli k rozvoju a zviditeľneniu Služby včasnej intervencie. Treťou ocenenou bola Vladka Berežná za kvalitnú dlhodobú prácu na pozícii psychológa v Domove nádeje – centre pre deti a rodiny v Prešove. Riaditeľ  prešovskej gréckokatolíckej charity vyzdvihol aj aktivitu dobrovoľníkov Farskej charity Malý Lipník pri zapájaní sa do rôznych dobrovoľníckych činností.