Aktuality

Čo máme nové?

Predvianočná kapustnica s našimi seniormi

pridal: charita | dátum: 19. decembra 2019 | kategória: Dom sv. Simeona

Našim klientom v jednotlivých zariadeniach sa snažíme už tradične spríjemniť predvianočný čas aj spoločným posedením obohateným o zaujímavý program. Už v priebehu uplynulého týždňa sa usporiadalo takéto posedenie pri chutnej kapustnici aj pre seniorov v našom dennom stacionári v obci Sačurov – v Dome sv. Simeona.

Personál zariadenia spolu s vedením a ctenými hosťami strávili príjemne prežité chvíle nielen pri výborných dobrotách, ale najmä pri vzácnych a obohacujúcich spoločných rozhovoroch s našimi seniormi. Súčasťou programu bolo aj koncoročné zhodnotenie. Klienti nešetrili chválou a vďakou za službu a čas, ktorý im venuje náš personál v dennom stacionári.

Prekvapením a zároveň predvianočným darčekom pre samotných seniorov bola úprava a skrášlenie relaxačnej miestnosti, ktorá ich veľmi potešila. Pozvanie na toto milé stretnutie prijali aj kňazi a starostovia z obcí Sačurov a Sečovská Polianka, z ktorých pochádza aj väčšina klientov Domu sv. Simeona.