Aktuality

Čo máme nové?

Pracovník humanitárnej pomoci

pridal: charita | dátum: 9. marca 2022 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Pracovník humanitárnej pomoci (1 osoba) so sídlom v Prešove

Čo nutne požadujeme

 • ukončené stredoškolské vzdelanie,
 • prax v práci s potravinami a skladom, príp. logistikou,
 • pomáhajúci vzťah k práci s jednotlivcami a rodinami v núdzi, ambulantne aj v teréne,
 • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť, logistika,
 • vodičský preukaz – nutný,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet).

Čo ponúkame

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu pre pomoc utečencom,
 • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok s predpokladaným nástupom 1.4.2022,
 • základná mzda 762 € + 10 % pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku,
 • duchovnú podporu a sociálny program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 20.03.2022 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Výberové konanie – Pracovník humanitárnej pomoci

 

Zdroj ilustračnej foto: canva