Aktuality

Čo máme nové?

Potravinová zbierka v Okružnej

pridal: charita | dátum: 26. februára 2021 | kategória: Farská charita

Dobrovoľníci z Farskej charity Okružná zorganizovali v rámci svojej farnosti zbierku potravín pre núdznych, tzv. „špajzovku“. Vyzbierané potraviny prerozdelíme medzi 9 rodín a jednotlivcov. V mene obdarovaných farskej charite ďakujeme.