Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc rodinám, ktoré ťažko znášajú dôsledky pandémie

pridal: charita | dátum: 10. augusta 2021 | kategória: Humanitárna pomoc

Nadácia EPH aj v tomto roku finančne podporila projekt „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi“ vo výške 11 tisíc eur. Doteraz sme túto pomoc v spolupráci s farnosťami a farskými charitami Prešovskej archieparchie poskytli už 21 rodinám. Išlo najmä o zakúpenie  Sociálnych kupónov, ktoré môžu dobrovoľníci alebo priamo rodiny využiť na zakúpenie trvanlivých potravín a drogérie či dezinfekčných prostriedkov, no aj nákup elektrospotrebičov, či opravu osobného auta.

Situácia v každej rodine alebo u jednotlivca je špecifická, viacerí prišli o prácu. Osobitne sme boli dotknutí dvoma príbehmi rodín, ktoré v covidovom období prišli o jedného z rodičov, živiteľov rodiny a zostala matka i sám otec so školopovinnými deťmi.  Pre rodinu pána Dušana s dvomi deťmi sme zakúpili kombinovaný kuchynský sporák, aby si mohli pripravovať teplú stravu. Dcérke v rodine pani Heleny sme zakúpili bicykel, ktorý využije aj počas detského letného tábora, uhradeného rovnako zo zdrojov projektu. Pani Helenka  sa kvôli starostlivosti o deti v ťažkej situácii vzdala práce a už 4 mesiace čaká na vdovský dôchodok a sirotské príspevky pre deti. Toto ťažké obdobie sa jej darí zvládať vďaka odstupnému z firmy nebohého manžela,  potravinovej pomoci z Charity a podpore dobrých ľudí.