Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie

pridal: charita | dátum: 5. mája 2023 | kategória: Ďakujeme

Aj touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie Slovenskému Červenému Krížu, územný spolok Svidník za výpomoc Sociálnemu centru Svidník pri prevoze nábytku rodinám v núdzi.

Úprimne ďakujeme za túto záslužnú a obetavú činnosť, ako aj ochotný a ústretový prístup. Osobitná vďaka patrí Bc. Slavomírovi Sakalíkovi – riaditeľovi Slovenský Červený Kríž , územný spolok Svidník