Aktuality

Čo máme nové?

Poďakovanie spoločnostiam za materiálnu pomoc

pridal: charita | dátum: 31. mája 2023 | kategória: Ďakujeme

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Whirlpool Slovensko v Poprade a VÚB banka v mestách Poprad a Bratislava za usporiadanie zbierok pre potreby našej charity. Zbierky sa konali v rámci iniciatívy Nadácia Pontis.

Darcom srdečne ďakujeme za poskytnutie materiálnej pomoci. Šatstvo a iné potreby sme distribuovali ľuďom v núdzi, predovšetkým tým bez vlastného domova, ktorým pomáhame v rámci sociálnych služieb krízovej intervencie v Prešove.