Aktuality

Čo máme nové?

Otvorili sme charitné vzdelávacie centrum. Poslúži dlhodobo nezamestnaným a ľuďom bez domova.

pridal: charita | dátum: 15. septembra 2022 | kategória: Nezaradené

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) začína pracovať s klientmi v rámci novootvoreného vzdelávacieho centra. Novú charitnú aktivitu sme spustili 9. septembra, kedy bolo charitné vzdelávacie centrum GKCH otvorené. Vzdelávacie kurzy a voľnočasové aktivity v rámci centra budú viesť zamestnanci zariadení a služieb GKCH, ako aj dobrovoľníci prešovskej charity. V priestoroch pobytových sociálnych služieb na ulici Pod Táborom v Prešove sa budú môcť vzdelávať najmä prijímatelia Útulku Archa ako aj ďalší, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii alebo dlhodobo nezamestnaní.

Sociálne vylúčeným ľuďom, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie sa Gréckokatolícka charita Prešov venuje už 25 rokov. Pravidelnou edukáciou klientov im chce GKCH podávať nové podnety, rozvíjať a dosiahnuť u nich pozitívnu zmenu, znížiť počet problémových a krízových situácií a pomôcť tejto cieľovej skupine začleniť sa do spoločnosti. Klienti si budú môcť v rámci vzdelávacieho centra zlepšiť počítačové i komunikačné schopnosti, napr. pri vybavovaní úradných záležitostí, pri pracovnom uplatnení, spisovaní a podávaní písomných podaní a vybavovaní iných vecí. Ďalšími cieľmi edukácie klientov je aj zvýšenie úrovne informovania v rámci prevencie a riešenia obeti trestného činu, prevencie obchodovania, ale aj zvyšovanie praktických zručností a rozšírenie osvety v ochrane zdravia a v oblasti zdravého spôsobu života.

Vznik a otvorenie vzdelávacích centier finančne podporila spoločnosť dm drogerie markt, partner Slovenskej katolíckej charity. Podobných centier na Slovensku vznikne pätnásť. Vzdelávacie centrum je materiálne zabezpečené počítačom s prístupom na internet, tlačiarňou a ďalším vybavením.

Otvorenie vzdelávacieho centra bolo spojené so vzdelávaním v oblasti obchodovania s ľuďmi v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Kolegovia z projektu OBEŤ vzdelávali v danej oblasti zamestnancov GKCH a viedli besedu aj pre samotných klientov. Tá prebiehala interaktívnou a zážitkovou formou. O danej problematike mali klienti možnosť pozrieť si aj krátke filmy.