Aktuality

Čo máme nové?

Opustil nás dlhoročný priateľ a kolega

pridal: charita | dátum: 9. novembra 2021 | kategória: GKCH

S hlbokým zármutkom v srdci sme v sobotu 6. novembra prijali správu o úmrtí nášho kolegu, dlhoročného pracovníka Gréckokatolíckej charity Prešov, brata v Kristovi, kamaráta, Ruda Baču. S Rudom sa naposledy rozlúčime dnes na cintoríne Prešov – Solivar.

V našej Gréckokatolíckej charite Prešov bol v službe núdznym – ľuďom bez domova od roku 1997, teda viac ako 24 rokov.

Od 1. júla 1998 bol vďaka svojim schopnostiam a snahe pomáhať týmto ľuďom vymenovaný za vedúceho Nocľahárne Archa, pobytových služieb. Neskôr od 1. februára 2017 prevzal zodpovednosť aj za ambulantné a terénne služby pre týchto ľudí v núdzi na ul. Pod Táborom v Prešove.

Rudo svojím pohľadom na život, svoje hodnoty, ale i každodennú službu chudobným v zmysle Kristových slov „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili“ prejavoval, že mu títo ľudia prirástli k srdcu a vieru v Krista myslí naozaj vážne. Zastával sa ľudí v núdzi, pracoval pre nich a empaticky zdieľal s nimi svoj život, bol ich priateľom.

Bol príkladným pracovníkom, horlivým a obetavým, vedel prinášať odpovede na mnohé otázky služby charity pre týchto ľudí, ale aj službu charity ako takej po svojom stíšení v modlitbe, hľadajúc tie najlepšie riešenia.

Rudovej rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Večná mu pamiatka, odpočinutie večné daj mu Pane.