Aktuality

Čo máme nové?

Od mladých z detských domovov pre ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 27. januára 2020 | kategória: Aktuality

Mladí odchovanci z detských domovov z viacerých kútov Slovenska sa zapojili cez organizáciu Outward Bound Slovensko do projektu „Od nás pre vás“ pre ľudí bez domova. V rámci dobrovoľníctva a zadanej úlohy „ako by vedeli pomôcť rôznym skupinám obyvateľstva“ sa rozhodli pripraviť pre týchto ľudí kultúrny program a chutné koláče.

Mladí potešili svojím vystúpením aj prijímateľov našich sociálnych služieb v Nízkoprahovom dennom centre Pod Táborom v Prešove. Nechýbal tanec, spev, scénka a na tvárach prítomných úsmev a spokojnosť. Tí boli nadšení a s radosťou sa zapájali do programu. Atmosféra bola výborná.

Samotné podujatie sa páčilo aj mladým. „Odchádzali sme s dobrým pocitom a myšlienkou, že máme byť vďační za to, čo máme. Naučili sme sa vážiť si veci, spolupracovať, komunikovať, chápať a rešpektovať sa navzájom a počúvať názor druhých,“ aj takáto bola reakcia mladých po úspešnom projekte.