Aktuality

Čo máme nové?

Ocenenie Sociálny čin roka v rukách Helenky Paňkovej

pridal: charita | dátum: 16. septembra 2021 | kategória: GKCH

Na podujatí s dlhoročnou tradíciou opäť ocenili tých, ktorí pomáhajú druhým. S hrdosťou oznamujeme, že medzi laureátmi bola aj Helenka Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny, zamestnankyňa našej organizácie.️

Helenka Paňková vedie Dom sv. Fastíny vo Svidníku a spolu s kolegyňami sa jej darí pomáhať ženám, ktoré sa v živote dostali do veľmi ťažkých situácií. V zariadení tieto ženy nachádzajú útočisko, stretávajú sa s láskavým prístupom a usmernením. Helenka s prijímateľkami založila spevokol, dokonca sa im podarilo vydať historicky prvé hudobno-slovné CD v rámci GKCH.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak vo štvrtok (9. 9.) podvečer odovzdal ocenenia celkovo 33 jednotlivcom a kolektívom z celého Slovenska v rámci 17. ročníka podujatia Sociálny čin roka. Ocenenia rozdal za dva ročníky naraz, dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Za sociálny čin sa považuje mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva.
Helenke srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou z tak významného ocenenia!

Foto: FB stránka Milana Krajniaka, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny