Aktuality

Čo máme nové?

Našu prácu podporuje aj Mesto Svidník

pridal: charita | dátum: 25. októbra 2018 | kategória: Dom sv. Faustíny

Aj tento kalendárny rok 2018 sme získali finančnú dotáciu z Mesta Svidník v hodnote 500 EUR. Účelom dotácie je poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a činnosti Domu sv. Faustíny a Sociálneho centra v meste Svidník. Aj vďaka týmto financiám môžeme poskytovať odborné služby pre  ženy v núdzi a ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Mestu Svidník za poskytnutý finančný príspevok úprimne ďakujeme.