Aktuality

Čo máme nové?

Našu prácu podporuje aj Mesto Prešov

pridal: charita | dátum: 10. októbra 2018 | kategória: GKCH

Aj tento kalendárny rok 2018 sme získali finančnú dotáciu z Mesta Prešov v hodnote 1 525 EUR. Účelom dotácie je podpora projektu Dôstojná a efektívna odborná pomoc v rôznych nepriaznivých životných situáciach ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením na území mesta Prešov.  Poskytnuté finančné prostriedky nám účelne pomohli podporiť kvalitu v oblasti sociálnej pomoci a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Prešov. Aj vďaka týmto financiám môžeme poskytovať odborné služby pre chorých, ľudí bez domova, ľudí v núdzi a závislých. Mestu Prešov za poskytnutý finančný príspevok úprimne ďakujeme.